Når uheldet er ude - VVS Vagt Holstebro Struer

Rørskade

Utætte vand- og installationsrør er ikke noget at spøge med. Har du opdaget optræk læk eller har uheldet været ude, er det vigtigt at få løst problemet hurtigt og professionelt. Alternativet vil ofte være meget kostbart og kan forårsage store problemer i rummet og måske i hele boligen.  

Her opstår skaderne typisk

En skade med et utæt vandrør opstår typisk, fordi et jernrør er tæret igennem. Tæringen kaldes galvanisk tæring og ses som orange, nærmest boblende plamager uden på røret. Galvanisk tæring opstår på grund af spændingsforskellen mellem to forskellige metaller, hvorved det mindst ædle metal tæres med tiden. Du skal derfor være opmærksom på de steder, hvor installationerne er sammensat af forskellige metaller. F.eks. hvor forzinket jern, messing eller kobber møder hinanden.

Skaderne sker oftest på brugsvandsrør og kun sjældent på varmerør, som f.eks i radiatorinstallationen. 

Lokalisering af rørbrud

Helt frem til starten af 70'erne indstøbte man brugsvandsrør, og helt frem til begyndelsen af 90'erne skjulte man samlingerne. Er tæringer og rørbrud ikke umiddelbart til at se, kan det derfor være en vanskelig opgave at lokalisere dem. Symptomerne kan være: unormalt højt vandforbrug, uforklarlig høj luftfugtighed i huset eller misfarvninger af gulve og vægge. 

Oplever du disse symptomer, og ikke umiddelbart kan lokalisere problemet, er det vigtigt at få eksperthjælp hos Mogensen VVScomfort, som har professionelt sporringsudstyr og kan rådgive om paknings- og rørudskiftninger med moderne materialer og efter de nyeste principper.

Er skaden sket

Ring straks til vores 24 timers VVS-vagt på 4174 7240.
Vi er parate med råd, vejledning og prompte udrykning. 

Hvem må hvad?

Som privatperson må man
hjemme hos sig selv:

- Skifte pakninger.
- Udskifte vandhaner.
- Udskifte wc, hånd- og køkkenvaske.
- Udskifte vaske- og opvaskemaskiner

Som privat person må man ikke:
- "Bryde ind" i den eksisterende rørinstallation.
- Etablere nye vvs-installationer.