Når uheldet er ude - VVS Vagt Holstebro Struer

Frostsprænging

Hvis et vandrør er frostsprunget, bør du hurtigst muligt få lukket for hovedhanen, så der ikke løber vand ud i boligen og gør mere skade end højest nødvendigt. Kontakt derefter Mogensen VVScomfort på telefon 4174 7240, som straks kan reparere de frostsprængte rør og evt. efterfølgende forbedre installationen, så risikoen for en ny frostsprængning elimineres.  

Er rørene frosne, men ikke sprunget

Hvis vandrørene er frosne er det første, som du bør gøre, at forsøge at tø isen i rørene op. Du kan lægge varme håndklæder om rørene, men de skal fornys mange gange, og det kan tage meget lang tid, hvis problemet er slemt. I langt de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte Mogensen VVScomfort, som kan sætte elektrisk spænding til røret, og det vil relativt hurtigt tø isen i røret op, lige som du på den måde har professionel hjælp indenfor rækkevidde, hvis frosten rent faktisk har forårsaget en sprængning.

Du må aldrig bruge varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op. Ofte ligger der f.eks. på loft eller i hulrum støv og andre brandbare materialer, der nemt kan gå ild i. Dertil kommer risikoen for at du fremprovokerer en utilsigtet sprængning af røret. Dermed kan du påføre boligen enddog meget store skader. I sådanne tilfælde vil forsikringen ikke dække, hvis du har udvist grov uagtsomhed.